WOON, LEEF EN BE HAPPY!

Onder dit motto zet ik al mijn tijd in om iets te kunnen betekenen voor diegenen die geen of geen goed dak boven hun hoofd hebben.

Nederland heeft te maken met een ongekende woningnood. De doelstelling van de overheid is het bouwen van 900.000 nieuwe wooneenheden tot 2030.

Dat de woningnood zo dringend is, is niet altijd even goed zichtbaar. Een van de facetten is dat volgens onderzoek van het AD uit 2021 er op dit moment bijna een miljoen jongeren tussen de 18 en 35 noodgedwongen thuis wonen. Dit betekent nogal wat:

 • Hoe worden zij zelfstandig?
 • Hoe gaan zij om met sociale contacten nu zij thuis wonen?
 • Wat betekent dit voor het krijgen van een relatie?
 • Wat betekent dit voor het krijgen van kinderen?
 • Als er minder kinderen geboren gaan worden, wat gaat dit dan inhouden voor de opbouw AOW/Pensioen enz.?
 • Denk ook eens aan mantelzorg later.

En zo zijn er nog veel meer zaken die het van het grootste belang maken om de woningnood sneller op te gaan lossen en dat kan!

Vanuit mijn eigen nieuwe marktanalyse is gebleken dat er een ‘gat in de markt’ zit voor koopwoningen tot 250.000 euro. Dit marktsegment is belangrijk, maar er wordt te weinig aandacht aan geschonken.

Vanuit deze BienZ analyse heb ik een oplossing gevonden hoe we dit marktsegment kunnen gaan vullen. En dat kan snel, mits de overheid ook mee gaat werken.

De oplossing zit in het plaatsen van prefab woningen op locaties waarvoor nog geen woningbouwplannen zijn.

Om dit verder vorm te kunnen geven ben ik het Ministerie van Binnenlandse Zaken toegevoegd aan de Optopcoalities van de Bouwcampus in Delft. Inmiddels zijn er 6 teams bezig met ‘optoppen’. Mijn eigen team levert hier ook graag een bijdrage aan. Wij gaan op een nieuwe manier optoppen! Hoe? Dat zal op 6 oktober duidelijk worden.

Het team bestaat uit 7 enthousiaste partijen:

 • BienZ Marketing- & Verkoopadvies Onroerend Goed
 • Boombuilds
 • Hanno Jol Vastgoed & Management
 • SWECO
 • Urban Climate Architects
 • SOR (Stichting Ouderen Huisvesting Rotterdam)
 • Dura Vermeer Heyma

Waarom Wonen op Niveau?

De naam is bewust gekozen en heeft een 3-ledige invalshoek:

 1. Letterlijk wonen op niveau omdat we gaan optoppen;
 2. Wonen op Niveau omdat de kosten van de betaalbare woning moeten passen bij het niveau van inkomen;
 3. Wonen op Niveau om een tegenwicht te bieden voor het huidige relatief slechte imago (Containers, Dixies van de woningmarkt) van geprefabriceerde woningen, door het realiseren van echte mooie woningen.

Wij zijn aan de slag en hopen binnenkort een eerste project te kunnen presenteren en hiermee een doorbraak te realiseren zodat o.a. ook jongeren een eigen fijn dak boven hun hoofd kunnen gaan vinden.