WERKWIJZE STYLINGADVIES

Alleen mondeling:
Bezoek aan uw woning en gezamenlijke rondgang door woning en tuin. Mondeling krijgt u advies over de punten die verbeterd kunnen worden om de verkoop te bespoedigen. Dit vanuit een perspectief van ruimte, zichtlijnen en koperbeleving en natuurlijk vanuit de ogen van een koper!

Aan het einde van de rondgang vat ik de prioriteiten mondeling voor u samen. U kunt daarna meteen aan de slag om uw woning op de best mogelijke wijze te presenteren.

Mondeling & schriftelijk:
Heeft u liever het advies en alle punten waarop u uw woning kunt verbeteren op papier? Dan schrijf ik graag alle punten in detail voor u op. U kunt dan ook makkelijker controleren of u alle verbeterpunten heeft doorgevoerd. U ontvangt uiterlijk binnen 5 werkdagen het schriftelijke verkoopstylingadvies per mail.