Wat is een marketingmix en waarom is deze zo belangrijk voor een goede second opinion?
Deze marketingmix bestaat uit 4 basiselementen t.w. product, prijs, plaats en promotie. Bij de second opinion passeren deze elementen stuk voor stuk de revue. Vervolgens wordt er gekeken naar mogelijkheden die er zijn om deze elementen zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen zodat het plaatje compleet is en hiermee de verkoop bespoedigd kan worden.

Werkwijze:

  • Bezoek aan de woning
  • Gesprek met de eigenaar en/of makelaar
  • Beoordelen woning
  • Beoordelen presentatie (waaronder Funda) & promotie
  • Beoordelen vraagprijs
  • Beoordelen vindbaarheid
  • Maken adviesrapport
  • Doorspreken adviesrapport met eigenaar en/of makelaar

DE KOSTEN
Het tarief voor een second opinion bestaat (vooraf) uit een percentage van de vraagprijs (met een minimum tarief van € 295) plus (achteraf) een percentage van de uiteindelijke koopprijs, variërend van 0 – 0,15% afhankelijk van de snelheid van verkoop. De kosten van een Second Opinion bedragen altijd vele malen minder dan een prijsverlaging van tienduizenden euro’s. 

& MEER!
Het beste resultaat wordt verkregen wanneer de adviezen in het second opinion rapport helemaal worden overgenomen. Om het u makkelijker te maken gaat het rapport vergezeld van een actielijst voor zowel de eigenaar als de makelaar. Om na de uitgevoerde acties zeker te zijn dat alles conform het geadviseerde is uitgevoerd is het mogelijk dat BIENZ een herbeoordeling doet zodat u zeker weet dat uw woning helemaal goed in de markt staat en klaar om te worden verkocht. Mochten er nog punten ontbreken, dan kunnen deze nog worden aangepast.

NIEUW!
Quick Scan: verkorte Second Opinion voordat u besluit uw vraagprijs te verlagen. Kosten bedragen slechts € 295,00 excl. BTW. Bedenk wat u dat opleverert tegenover een vraagprijsverlaging van 10 duizend euro of meer!

Meer over de kracht van Vastgoedmarketing.