BIENZ  | Second opinion en makelaarsbemiddeling
In opdracht van eigenaar de heer Vegter:

Waalre, 24-7-2015

Eigen huis naar volle tevredenheid verkocht met  “Een Second Opinion” door mevrouw Molmans

Heer Vegter  (79 jaar) werd in 2013 onverwachts in een verzorghuis opgenomen, waardoor hij zijn eigen woning moest verkopen.  De ingeschakelde makelaar liet weinig van zich horen en in de afgelopen twee jaar waren er nauwelijks kijkers voor het huis.
20160520 Foto Olmebeek 18 Veldhoven
Ik ben de persoonlijke begeleider van de heer Vegter voor al zijn ‘regelzaken’ en heb contact opgenomen met vastgoedmarketeer mevrouw Molmans met de vraag of ze een ‘second opnion’ wilde geven op het op Funda geplaatste huis, de foto’s, de tekst en de prijs van het huis. Voor een vast acceptabel bedrag heeft ze vervolgens
het huis zelf bekeken en schriftelijk advies uitgebracht over haar bevindingen en de prestaties van de makelaar.  Op grond van deze bevindingen hebben wij mevrouw Molmans gevraagd om hierover in gesprek te gaan met de ingeschakelde makelaar.
Binnen een maand na haar bemiddeling is het huis verkocht tegen een hogere prijs, als de makelaar aanvankelijk heeft bedongen.  Ook heeft  ze de behandelende makelaar om restitutie gevraagd van de opstartkosten omdat de makelaar haar werk niet naar behoren heeft uitgevoerd. Dit is door de makelaar erkend en aan heer Vegter terugbetaald.

Wij hebben mevrouw Molmans ervaren als een onafhankelijke en zeer terzake kundig makelaar, die alle partijen eerlijk en met respect behandeld. Maar ze spreekt ook duidelijk uit, met onderbouwing, wat er wel en niet goed gebeurt.
De heer Vegter besloot de discussie met zijn makelaar aan haar uit te besteden. Mevrouw Molmans  heeft alle contacten en activiteiten die daaruit voortvloeiden, in nauw overleg met de heer Vegter, uitgevoerd.  Mevrouw Molmans kent de taal van de makelaars en weet als geen ander wat hun  rechten en plichten  zijn. Juist daardoor was zij een betere en effectievere gesprekspartner voor de ingezette  makelaar.

Heer Vegter is erg tevreden met het werk van mevrouw Molmans. Ze is betrouwbaar, correct en heeft een prettige, respectvolle communicatie stijl. Door haar bemiddeling heeft de heer Vegter –ondanks haar kosten voor deze bemiddeling – hier financieel voordeel bij behaald.

Een win-win situatie voor heer Vegter en voor mevrouw Molmans!

Arno Vegter en Silvia Maes

BEOORDELING  | 9

Lees meer beoordelingen